Christoph Maria Ravesloot

Christoph Maria Ravesloot is inhoudsgerichte en procesgerichte teamcoach. Waar nodig initieert, organiseert en repareert hij denk-tanks om de invoering van duurzaamheid en MVO te versnellen. Hij gaat op zoek naar drijfveren en motivaties van teams en hun omgeving.

Hij jaagt als teamcoach de processen aan en werkt tegelijk aan innovatie, projectmanagement en samenwerking binnen en buiten het team. Waar mogelijk zet hij paarden in om sneller met onderhuidse uitdagingen te kunnen gaan werken.


Christoph Maria Ravesloot is uw probleemoplossende teamcoach.